Butler-regels uitgelegd

 

Bij de normale parentelling komt het nog al eens voor dat ‘normale’ scores niet voldoende of te goed gehonoreerd worden door een uit de hand gelopen bieding of slecht tegenspel van een ander paar. De butlertelling beoogt deze onregelmatigheid te neutraliseren om zo tot een meer gebalanceerde uitslag te komen.

Uitslagberekening: ·In Butler wordt de behaalde score per spel vergeleken met een zogenaamde ‘datumscore’.

Dat is de gemiddelde score van alle in dezelfde windrichting gespeelde spellen minus de beste en de slechtste score. Het verschil tussen de behaalde score en de  datumscore  wordt  omgezet  in IMP’s (Internationale Match Punten) volgens een door de NBB vastgestelde formule.

Paar-

Contract

Result

Score

Data Score

IMP (Butler)

nr.

NZ

OW

 

NZ

OW

NZ

OW

NZ

OW

 

300

-300

1.

4 sch

 

1

450

 

150

 

4

 

2.

4 sch

 

C

420

 

120

 

3

 

3.

6 SA x

 

-4

-800

 

-1100

 

-15

 

4.

4 sch

 

-1

-50

 

-350

 

-8

 

5.

 

-3-

 

 

800

 

1100

 

15

6.

 

-1-

 

 

-450

 

-150

 

-4

7.

4 sch

 

C

420

 

120

 

3

 

8.

 

-4-

 

 

50

 

350

 

8

9.

 

-12-

 

 

-420

 

-120

 

-3

10.

 

-2-

 

 

-420

 

-120

 

-3

11.

 

-7-

 

 

-420

 

-120

 

-3

12.

4 sch

 

C

420

 

120

 

3

 

 

Om de datumscore te bepalen worden alle NZ scores (minus de beste en de slechtste score) bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal resterende NZ paren. In bovenstaand voorbeeld: (+450 (beste score) en –800 (slechtste score) vervallen)  +420 -50 +420 +420 = 1210. 1210:4= 302,5 (afgerond 300). De score van elk NZ paar wordt nu afgezet tegen deze datumscore. Paar 1 behaalde +450, dus 150 punten meer dan de datumscore. Paar 1 scoort dus +4 IMP’s. (dus paar 6, de tegenstanders van paar 1 krijgt -4 IMP’s. Paar 3 krijgt -800 en +300 = -1100 punten dit is -15 IMP’s. Paar 5 krijgt +15 IMP’s.     

In de groene kolommen zie je de data (gemiddelde) score wanneer de uitslag van dit spel op deze manier berekend zou worden. Zoals echter duidelijk is te zien, trekt vooral de -800 van paar 3 de datascore ‘scheef’. Doordat paar 3 in het verkeerde eindcontract terecht gekomen is  worden zij ook het zwaarst ‘bestraft’. Bij een parenwedstrijd zou paar 3 een nul scoren op dit spel en daar blijft het bij. Maar bij een butlerwedstrijd gaat deze slechte score zwaar meetellen bij de uiteindelijke einduitslag. Paar 3 moet verder heel goed scoren willen zij deze slechte score weer inlopen.

In tegenstelling tot een parenwedstrijd levert een overslag in een Butlerwedstrijd niet of nauwelijks iets extra’s op.

Kijk maar naar onderstaand scorekaartje.

Paar-

Contract

Resultaat

Data Score

Imp (Butler)

nr.

NZ

OW

 

NZ

OW

NZ

OW

 

420

-420

1.

4 sch

 

C

420

 

0

 

2.

4 sch

 

C

420

 

0

 

3.

4 sch

 

C

420

 

0

 

4.

4 sch

 

C

420

 

0

 

5.

 

-3-

 

 

-420

 

0

6.

 

-1-

 

 

-420

 

0

7.

3 SA

 

2

460

 

1

 

8.

 

-4-

 

 

-420

 

0

9.

 

-12-

 

 

-420

 

0

10.

 

-2-

 

 

-420

 

0

11.

 

-7-

 

 

-460

 

-1

12.

4 sch

 

C

420

 

0

 

 

In een parenwedstrijd zou paar 7 een absolute top hebben gehaald met 10 punten terwijl de andere paren 4 punten zouden scoren. In een butlerwedstrijd wint paar 3 maar 1 IMP en dat is over een hele wedstrijd te verwaarlozen.

Elke wedstrijdvorm heeft zijn voor- en nadelen. Dit geldt ook voor een butlerwedstrijd.                                  

De einduitslag wordt voornamelijk bepaald door het al dan niet uitbieden en maken van manches en of slems. Dus in een butlerwedstrijd is het van groot belang om goed te bieden en in het juiste eindcontract te komen. Voor mensen die graag een parenwedstrijd spelen, maar de parentelling geen eerlijke vorm van uitslagberekening vinden (omdat men zo vaak afhankelijk is van wel of niet goed tegenspelen van de tegenstanders), is deze vorm van bridgen het beste alternatief.