WIST JE DAT?

 

    •     

  •                                WIST JE DAT………

….. je alleen gebruik kunt maken van de vakantieregeling wanneer je dat vooraf per e-mail meldt bij de wedstrijd leiding.

….. dat de thuisspeelkoffer niet langer dan 1 week uitgeleend mag worden en het niet de bedoeling is om de koffer aan andere leden/niet leden door te geven. Iedereen die de koffer huurt moet de huurprijs betalen (€ 4,00 per keer)

….. wanneer je partner een feestelijke gebeurtenis heeft of ziek is geworden dit even te melden aan de lief en leedcommissie op de clubavond, dan wel via de e-mail aan info@ilovebridge.nl.

….. zelfs wanneer er rondgepast is je de kaarten weer moet schudden, zodat de speler die na jou komt niet kan weten wat daarvoor gebeurd is.

….. het heel prettig zou zijn als je verhinderd bent dit van te voren aan je partner meedeelt.

….. er een site is met het roosterschema voor de TC-leden. De TC-leden kunnen dan zelf checken wanneer zij dienst hebben.